Hopp til hovedinnhold
Delta!

Oppgave: Globalisering i bilder

Les i læreboka Delta! side 160-161 om hva globalisering er, og fortsett med linken nederst på siden. Vær sikker på at du vet hva globalisering er og hvordan globaliseringen skjer før du går videre.

Nå har du god kontroll på hva globaliseringsprosessen går ut på? Da kan du gå videre i arbeidet med disse oppgavene:

  1. Gå sammen i par eller grupper på tre
  2. Bruk googles bildesøk eller andre bildesider, og søk opp bilder som viser det du forbinder med globalisering. Prøv å dekke ulike sider ved globaliseringen: Hvem og hva berøres av globaliseringen? Hvor er den synlig, og hva er det som gjør globalisering mulig? 
  3. Bruk et bildepresentasjonsprogram som Photo Story eller IMovie, og legg bildene inn i programmet. Legg gjerne også inn musikk, eller tekst i tillegg til bildene. 
  4. Vis presentasjonene dere har laget i klassen
  5. Diskuter til slutt, hva er egentlig globalisering? Skiller presentasjonene seg fra hverandre, i tilfelle hvordan? Og hvordan virker globaliseringen inn i livet til vanlige mennesker, både i Norge og i andre land? 
globus gutt

Lenker

Photo Story (program fra Microsoft)