Hopp til hovedinnhold
Delta!

Oppgave: Hvorfor får gutter dårligere karakterer enn jenter?

Etter ungdomsskolen har gutter dårligere avgangskarakterer enn jenter i alle fag unntatt gym. Statistisk sentrabyrås tall fra 2016 viser at jentene i gjennomsnitt fikk 43,4 grunnskolepoeng, mens guttenes gjennomsnitt var på 39 poeng.

 

Hva mener dere om disse spørsmålene?

  1. Hvorfor har gutter dårligere karakterer enn jenter?
  2. I grunnskolen i dag er en overvekt av lærerne kvinner. Kan flere mannlige lærere gjøre det lettere for guttene å gjøre det bra på skolen?         

Lenker

Karakterer ved avsluttet skolegang, 2016 (kildetekst)