Hopp til hovedinnhold
Delta!

Oppgave: Hvor kommer stolen fra? (tema yrker og yrkesfag)

  1. 4Se på bildet av stolen. Hva har skjedd med denne stolen før den kom hjem til deg? Sett opp ei liste hvor du skriver opp alt som må skje før stolen er på plass i stua di. Du kan starte lista med at trær må plantes, og deretter hogges. Hva skjer videre?
  2. Du har nå ei lang liste med aktiviteter som trengs for å produsere stolen din. Men hvilke yrkesgrupper har vært i aktivitet for å lage den? Sett opp ei ny liste hvor du setter opp alle yrkesgruppene som har utført alt du har skrevet opp i lista di i oppgave 1.
  3. Velg ett av yrkene som du ikke kjente til fra før, og finn informasjon om dette yrket. Informasjonen kan for eksempel være hvor mange som har dette yrket? Er det stor arbeidsledighet? Hvilke aldersgrupper arbeider med dette, og er det flest kvinner eller menn? Hvordan er arbeidsforholdene for denne yrkesgruppen, hvor jobber de, og så videre.
  4. Mange av yrkene som er inne i bildet for å produsere en stol hører inn under yrkesfagene. I flere av yrkesgruppene her er det mangel på arbeidskraft, samtidig som frafallet på de linjene i videregående som fører frem til disse yrkene er stor. I følge SSB er fullfører bare 56 prosent av guttene som starter på yrkesfag studieløpet, mens det samme gjelder for 64 prosent av yrkesfagsjentene. Hva kan man gjøre for å stoppe og kanskje også senke frafallet i videregående skole? Diskuter.