Hopp til hovedinnhold
Delta!

Oppgave: Bra med høyere strømpris?

En av endringene som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2015, er at avgiften på strøm økes.

Les ungdomspartienes svar under, og lag en oversikt over argumentene de bruker. Diskuter deretter i klassen om det var et godt tiltak av regjeringen å øke avgiften på strøm. 

Grønn Ungdom: Ja. Det er bra med incentiver for å redusere strømforbruket og bruke energi mer effektivt. Samtidig må vi sørge for at tiltakene for å få ned energibruken er sosialt rettferdige og ikke hindrer omstillingen til et grønt næringsliv. Det skal være lett for bedrifter og husholdninger å gjennomføre ENØK-tiltak. Vi vil prøve ut et toprissystem for strøm, der forbruk ut over et visst nivå per person i husstanden blir pålagt mye høyere avgift. Slik skjermer vi dem som allerede bruker lite energi fra ekstra kostnader. I tillegg vil vi ha gode støtteordninger for energisparing, blant annet skattefradrag for energisparing i egen bolig og avskrivingsregler for energieffektivisering i industrien.

Fremskrittspartiets Ungdom: Nei, det er ikke bra at strømavgiften går opp. Økt strømavgift rammer de svakeste og de fattigste i samfunnet. Kjell Inge Røkke eller Petter Stordalen merker ingen forskjell, men det gjør småbarnsfamilier, aleneforeldre og unge som bør for seg selv. Strøm er helt livsnødvendig, og økt strømavgift gjør de fattigste enda fattigere, det ønsker ikke FpU.

Sosialistisk Ungdom: Alle skal ha råd til det de trenger for å leve et godt liv. Uten strøm får du ikke varme i huset eller starta PCen. Avgifter som strømavgiften rammer urettferdig. Er du i en fattig barnefamilie som bruker mye strøm må du betale mye, men millionærparet på Oslo vest som bruker lite strøm betaler lite. Mer strømforbruk er dårlig for klimaet, men i Norge er all strømmen fornybar strøm fra vannkraft uansett. SU er mot strømavgiften om den innføres alene. Om vanlige folk får høyere lønn og lavere skatt kan den innføres for å spare strøm.