Hopp til hovedinnhold
Delta!

Resultater av lokalvalget 2015

Mandag 14. september 2015 ble det arrangert lokalvalg i Norge. Nå er resultatene klare, og partiene fordeler makten mellom seg ut i fra resultatene.

Men hvordan gikk det egentlig? Bruk linken nederst på siden og internett til å svare på disse oppgavene for å finne svar.

  1. Se først på valgresultatene for hele Norge som helhet. Hvilke partier går mest frem, og mest tilbake?
  2. Søk opp resultatene i fem store byer i Norge (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø). Hvilke partier går mye frem i disse byene, og hvilke partier går tilbake?
  3. Ut i fra resultatene du nå har funnet frem til, hvilke partier kan du karakterisere som vinnere av valget, og hvilke partier er taperne?
  4. Søk opp begrepet «regjeringsslitasje». Diskuter deretter i klassen hvordan eventuell regjeringsslitasje kan gjøre at regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet gjorde det dårligere nå enn ved siste valg.
  5. Søk opp valgresultatet i din kommune. Hvilket, eller hvilke partier fremstår som vinnere i din kommune?
  6. Bruk lokale kilder, og finn frem til hvilke saker som har vært aktuelle og viktige i valgkampen der du bor. Sjekk deretter om det er sammenheng mellom hvor partiene står i disse sakene, og oppslutningen de har fått. Har sakene vært med på å avgjøre valgkampen i din kommune?
  7. Sjekk også hvor høy valgdeltagelsen var ved valget, både nasjonalt og i din kommune. Hva kan det skyldes at deltagelsen er så lav (eller høy) som den er?
  8. Diskuter i klassen hva man kan og bør gjøre for å øke valgdeltagelsen.

Lenker

Alt om valget (fra NRK.no)