Hopp til hovedinnhold
Delta!

Oppgave: Hvorfor blir noen ekstremister? (med dokumentar)

Les side 194-198 i Delta!, og teksten om islamisme under teksten Politiske ideologier i ressurser til kapittel 1. Se deretter dokumentaren “Jihad-hellige krigere” og diskuter spørsmålene under.

  1. Hva er de politiske målene til jihadistiske grupper, og hvorfor brukes terror for å nå disse målene? 
  2. Hva forteller de tidligere jihadistene om virkningen av TV-bilder fra kriger, fordommer og rasisme, seksuell frustrasjon og seksuelle overgrep? 
  3. I hvor stor grad er det samsvar mellom de politiske målene til islamistiske jihadistgrupper og de personlige motivene til de som slutter seg til slike grupper?
  4. Hva forteller de tidligere jihadistene om årsakene til at de forlot de jihadistiske gruppene? 
  5. Hva kan samfunnet gjøre for å forebygge at ungdom rekrutteres til jihadistiske grupper?    

Vedlegg