Hopp til hovedinnhold
Delta!
iStock

Oppgave: Kvinnedagen 8. mars og likestilling i arbeidslivet

8. mars er den internasjonale kvinnedagen, hvor man hedrer kvinners rettigheter. Men fortsatt er det slik at ulikhetene mellom kjønnene øker.

 

Les side 58-59, 65, 114-118 og 125 i Delta! og artiklene under, og svar deretter på spørsmålene:

  1. Hvor mye har lønnsforskjellene mellom menn og kvinner økt i løpet av det siste året?
  2. Hvordan har kjønnsrollemønsteret endret seg i Norge siden 1950-tallet?
  3. På hvilke måter er det fortsatt ulike forventninger til kvinner og menn?
  4. På hvilke måter kan ulike forventninger til kvinner og menn forklare de fortsatte lønnsforskjellene?
  5. Er du enig eller uenig i følgende påstand: Mer individuelle lønnsforhandlinger vil gi større lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Begrunn svaret.
  6. Diskuter påstanden: Det bør ikke være politikernes rolle å sørge for likhet mellom kjønnene i arbeidslivet.