Hopp til hovedinnhold
Delta!

Oppgave: Homofiles rettigheter i Russland

Å være homofil i Russland er en krevende tilværelse. Mange opplever at deres grunnleggende rettigheter blir krenket, og at de ikke har støtte verken fra myndigheter, politi eller egen familie eller vennekrets.

I denne oppgaven skal vi se nærmere på hvordan det er å være homofil i Russland.

NB! Les hele oppgaven før du begynner å jobbe.

  1. Slå opp på læreboka Delta! 191, og sett deg inn i/repeter hva som er forskjellen på sivile/politiske rettigheter og økonomiske/sosiale/kulturelle menneskerettigheter. Bruk gjerne også nettet i tillegg til læreboka.
  2. Åpne en egen fane med FNs verdenserklæring om menneskerettighetene (se linken nedenfor, og trykk last ned full tekst). Skumles en del av dokumentet, slik at du vet hvordan det er satt opp.
  3. Se dokumentaren "Reggie Yates i Russland". Mens du ser dokumentaren, noter stikkord til punkt 4:
  4. Påpek minst fem brudd på menneskerettighetene som du har sett i dokumentaren. Dette innebærer både å finne frem til hvilken rettighet som er brutt, og å vise til om dette er en sivil/politisk rettighet, eller en økonomisk/sosial/kulturell rettighet.

Homofili Russland protest

 Forslag til videre arbeid med tema:

  • Bruk nettsidene til Amnesty International eller Helsingforskomitéen. Finn eksempler på brudd på menneskerettighetene i Russland eller andre land, og videre eksempler på hvordan organisasjonene kan jobbe for å stoppe brudd på menneskerettighetene.
  • Se Reggie Yates’ på besøk i USA, hvor han ser på raseopptøyer og vold mot svarte. Gjør samme oppgaver som i oppsettet over.

Lenker

Reggie Yates i Russland, episode 2 (homofiles rettigheter)

Reggie Yates i USA, episode 1 (svartes rettigheter)