Hopp til hovedinnhold
Delta!
iStock

Oppgave: Sosial dumping i bilpleiebransjen

Sosial dumping er et begrep som brukes i situasjoner hvor utenlandske arbeidstagere jobber under forhold som er sterkt kritikkverdige, og som ikke tilsvarer den standarden som ellers er vanlig i Norge. Det betyr at arbeiderne får lav lønn, at kravene til sikkerhet på arbeidsplassen ikke ivaretas, og at de ikke får velferdsgoder som sykepenger og trygderettigheter. Kanskje bor de også i arbeidslokalene. Ofte skjer dette med arbeidstagere som verken snakker norsk eller engelsk, og som dermed er totalt prisgitt arbeidsgiveren sin.

Men skjer dette i Norge? Svaret er ja. Sosial dumping er utbredt i mange bransjer, for eksempel i renholdsbransjen, i deler av anleggsbransjen, og, som denne oppgaven skal vise, i bilpleiebransjen.

Har du noen gang sett reklame for billig bilvask, kun 150 kroner, drop-in? Kanskje er ikke tilbudet så godt som det virker? Bruk klippet fra NRK Skole (nederst på siden) til å svare på spørsmålene under. Du skal også bruke internett i de siste oppgavene.

  1. Beskriv med stikkord hvordan det ser ut i bilvaskehallene som vi ser bilder fra i filmklippet. Hvorfor mistenker man at det har bodd folk i disse lokalene?
  2. Hvordan svarer eier av Risløkka bilpleie, Masood Amiri, på beskyldningen om at flere av de ansatte har bodd i vaskehallen?
  3. Hva er timelønnen for en bilvaskansatt?
  4. yvind Halmrast i Arbeidstilsynet kaller bilvaskbransjen for moderne slaveri. Hvordan begrunner han dette?
  5. Bruk en søkemotor, og skriv inn «sosial dumping bilpleie» eller lignende i søkefeltet. Finn flere eksempler på sosial dumping i bilbransjen. Hvordan beskrives forholdene som arbeiderne lever under?
  6. Hvordan kan man som kunde sikre seg mot at arbeiderne i en bedrift er utsatt for sosial dumping? Tenk selv, og bruk gjerne internett, for å finne frem til tiltak eller handlemåter som kan bidra.

Lenker

NRK Skole (klipp) - Sosial dumping i bilpleiebransjen