Hopp til hovedinnhold
Delta!

Oppgave: Grooming og overgrep mot barn på Internett

Les artikkelen "Ekspertene advarer: Overgrep mot barn på nettet øker kraftig", som du finner link til nederst på siden.

  1. Hva sier artikkelen om omfanget av overgrep mot barn på Internett?
  2. Hva er grooming, og hvor mye har antall anmeldelser av denne typen økt i årsspennet 2013-2015?
  3. Hva er de vanligste formene for overgrep mot barn på Internett?
  4. Hvorfor mener Barnepsykolog og professor Willy-Tore Mørch at foreldre har en rett og en plikt til å overvåke barna sine, også på Internett?
  5. Bruk linken til Politiets nettpatrulje nederst på siden. Hva peker de på som de viktigste måtene en groomer går frem på?
  6. Hva peker Politiets nettpatrulje på som de viktigste grepene foreldre kan gjøre for å hjelpe barna å være sikre på Internett?

 Kompetansemål som berøres i denne oppgaven: 

  • analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer

Grooming

Lenker

VG (2015) - Ekspertene advarer: Overgrep mot barn på nettet øker kraftig

Politiets nettpatrulje (2016) - Kripos’ beste råd: Slik beskytter du barna mot overgripere på nett