Hopp til hovedinnhold
Delta!

Oppgave: Den norske islamisten (med dokumentar)

Episodebeskrivelse til dokumentaren "Den norske islamisten" fra NRK: I tre år har filmskaperne fulgt islamisten Ubaydullah Hussain. Prosjektet tok en brå vending da de filmet en 18-åring som ble arrestert på vei til Syria. Filmmaterialet ble beslaglagt, og både islamistene og filmskaperne kom i PSTs søkelys. Dokumentaren gir et unikt innblikk i radikale miljøer i Europa.

Tid: 1.06.39

Dokumentaren du nå skal se handler om Ubaydullah Hussain. Hvem er han? Finn to kilder og noter noen stikkord til dette før du ser dokumentaren. Når du har gjort dette, kan du starte med spørsmålene under.  

 1. I starten av dokumentaren møter vi en ung mann ved navn Abdul Rehman. Hva er det han ønsker å gjøre? Og hva sier Ubaydullah Hussain om dette?
 2. Hvem er Adel Kahn Fahrooq, og hva er hans rolle i denne dokumentaren?
 3. Hva får vi vite om barndommen og oppveksten til Ubaydullah Hussain?
 4. Hva er motivasjonen hans for å delta i dokumentaren?
 5. Hva er profetens Ummah, og hva er Hussains begreunnelse for at man bør være en del av en gruppe?
 6. Hva tenker Ubaydullah Hussain om IS?
 7. Hvem er Anjem Choudary, og hvilket budskap formidler han?
 8. Hva er det viktigste Ubaydullah Hussain tar med seg hjem til Norge etter besøket i England?
 9. Hva mener Hussain om angrepene i Paris?
 10. Hva slags handlinger er Hussain dømt for?
 11. Hva gjør Ubaydullah Hussain i København?
 12. Hva er hovedinnholdet i talen Hussain holder i Danmark?
 13. Hvorfor og hvordan styrker terror det ekstreme miljøet som Hussain er en del av?
 14. Hvordan beskriver "Peter" livet før han ble muslim?
 15. Hva er "Peter" sin motivasjon for å dra til Syria?
 16. Hva skjer med "Peter" på flyplassen?
 17. Hva er PSTs begrunnelse for å beslaglegge Rolfsens filmmateriale?
 18. Hvorfor reagerer mange så sterkt på at PST beslaglegger upublisert materiale?
 19. Hva blir utfallet av saken?
 20. Hva sier Ubaydullah Hussain om angrep i Norge?
 21. Hvorfor drar ikke Ubaydullah Hussain selv til Syria?
 22. Hvilken rolle spiller norsk lov for Hussain?
 23. Hva ble dommen mot Ubaydullah Hussain, som falt i april 2017?

Refleksjonsspørsmål: 

 1. Bruk læreboka Delta! fra s. 196. Hvilke av årsakene til terrorisme kan brukes for å forklare hvordan Ubaydullah Hussain tenker?
 2. Hva kan norske myndigheter og andre gjøre for å bekjempe terrorisme og ekstremisering? Skriv en fagartikkel hvor du drøfter dette ut i fra en selvlaget problemstilling og egne kilder. Du kan bruke mal i læreboka Delta! s. 28-29.

Soldater Thinkstock

Kompetansemål som berøres i denne oppgaven:

 • diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme
 • diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar
 • definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep

Kompetansemål som berøres i refleksjonsoppgave 2 (skrive fagartikkel)

 • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
 • bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene

Lenker

NRK Brennpunkt (2017) - Den norske islamisten