Hopp til hovedinnhold
Delta!

Oppgave: De gode bombene, om norsk bombing i Libya (med dokumentar)

Episodebeskrivelse til dokumentaren fra NRK Brennpunkt: Hva skjedde når fredsnasjonen Norge plutselig tok et hovedansvar for å bombe Libya? Hvordan kunne det skje med full nasjonal oppslutning? To av de mest sentrale norske pilotene forteller åpenhjertig om det historiske vendepunktet da Norge for første gang slapp bomber over Afrika: - Vi tok med oss et par av den type bomber og et par av den type bomber og dro ned så fort vi kunne, sier en av pilotene.

Link til dokumentar finner du nederst på denne siden.

Tid: 59 min. 

Forberedelse:

Før du ser denne dokumentaren, er det viktig å ha forberedt seg litt. Finn derfor først svar på spørsmålene som er markert med kulepunkter. Skriv stikkord, slik at du har svarene underveis i dokumentaren.

 1. Hvilke partier satt i regjering i Norge i 2011 da de norske bombeflyene ble satt inn i Libya, og hvem satt i opposisjon?
 2. Hva er en FN-resolusjon, og hvem er det som vedtar FN-resolusjoner?
 3. Hva er utenrikspolitikk?
 4. Hva menes med at Norge er en fredsnasjon?
 5. Hva menes med "idealpolitikk" og "realpolitikk"?

Nå er du klar for dokumentar! Spørsmålene under besvares underveis i dokumentaren:

 1. Hva sier dokumentaren om hva som er viktige verdier for norsk identitet?
 2. Hvem avgjør om Norge burde sende bomber til Afrika, og hvordan avgjøres dette?
 3. Hva slags FN-resolusjon lå som grunnlag for å gå til krig i Libya?
 4. Hvilke forestillinger lå bak beslutningen om å bombe?
 5. Hvilke argumenter kommer frem mot det militære engasjementet i Syria?
 6. I hvilken grad sto "hele verden" bak FNs resolusjon?
 7. Hvordan utgjorde metoden for bombingen et stort ansvar for pilotene?
 8. Hvem arbeidet for å finne en fredelig løsning (med et "veikart for fred"), og hva svarte NATO til dette?
 9. Hvilken reaksjon fikk krigen i Libya i norske medier?

Drøftspørsmål i etterkant:

 1. I hvor stor grad følger Norge etter stormaktene (spesielt USA) når vi skal bestemme hvilken utenrikspolitikk vi skal føre?
 2. Er Norge en fredsnasjon, eller mest opptatt av realpolitikk?
 3. Hvilken rolle spiller mediene i å forme nordmenns syn på konflikter i utlandet?
 4. Burde Norge ha latt være å bombe i Libya?

 

Libya koalisjon By Jolly Janner (File:Coalition action against Libya.svg) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

 

Kompetansemål som berøres i denne oppgaven: 

 • definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
 • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep

Lenker

NRK Brennpunkt (2013) - De gode bombene