Hopp til hovedinnhold
Delta!

Oppgave: Hva skal du bli når du blir stor?


Du er fortsatt ung med mange år og muligheter foran deg. Likevel har du kanskje allerede begynt å tenke på ha du vil jobbe med, og kanskje også hvordan verden vil se ut når du for alvor skal tre inn i arbeidslivet.

1. Se de tre vedlagte filmene om fra NRK om en operasjonssykepleier, tømrer og trafikklærer. Er det noe som overrasker deg i det som sies i snuttene? Blir du mer nysgjerrig på disse yrkene?
2. Hva er ditt drømmeyrke? Hvorfor er akkurat dette yrket drømmen?
3. Ta yrkesveiledertestene som ligger på NAV sine sider. Hvordan samsvarte testeresultatene med det du svarte på spørsmål 2?
4. Sett dere er i grupper på 3-4 elever. Sammen skal dere finne frem til og kort presentere for resten av klassen:
a. Tre yrker som dere tror vil forsvinne i løpet av ti neste årene.
b. Tre yrker som vil oppstå, eller bli mye vanligere, i løpet av de ti neste årene?

 

 

 Kompetansemål som berøres i denne oppgaven:
• Finne informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer i dagens arbeidsmarked

• Reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjenneegner et godt arbeidsmiljø