Hopp til hovedinnhold
Delta!
Thinkstock

Oppgave: Hvilke rettigheter har ungdom i arbeidslivet?

Dette er en gruppeoppgave om unges rettigheter i arbeidslivet. Ved hjelp av de vedlagte kildene skal dere sammen lage en informasjonsfilm eller radiosnutt.

Mange ungdommer i alderen 15–19 år blir utnytta i arbeidslivet. De kjenner ikke rettighetene sine og er sjelden fagorganisert. Dette ønsker Arbeidstilsynet å gjøre noe med. Dere har derfor fått i oppdrag av Arbeidstilsynet å lage en informasjonsfilm eller radioreklame der dere skal forklare hvilke rettigheter og plikter unge arbeidstakere har. Snutten skal være på ca. to minutter. Følgende punkter kan inkluderes:

- Hva er minstelønn og frikort

- Hvor kan ungdom henvende seg hvis de føler seg utnyttet

- Hvorfor det kan være viktig at også ungdom organiserer seg

- Hva organisasjonene generelt kjemper for

- Rettigheter og plikter for unge arbeidstakere

I det hele tatt skal dere lage et produkt som forteller ungdom, på en fengende og morsom måte, det de trenger å vite om de rettigheter, plikter og muligheter ungdom har i arbeidslivet.

 

Kompetansemål som berøres i denne oppgaven:

• Finne informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer i dagens arbeidsmarked
• gjøre rede for arbeidstaker - og arbeidsgiverorganisasjoner og deres plass i arbeislivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvillkår
• diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet