Hopp til hovedinnhold
Delta!

Oppgave: Stortingsvalg 2017 - saker og stridsspørsmål

Oppgave 1:

Del klassen i ni grupper, hvor hver gruppe undersøker ett parti gjennom å utføre to intervjuer. Du finner oppsett for intervjuene nedenfor. Du kan finne intervjuobjekter ved å besøke partiene valgstands eller partikontoret i din kommune.

Presenter funnene for klassen i etterkant. 

Intervju 1: Intervju en representant for partiet i kommunen. Finn ut:

 1. Navn på intervjuobjektet og posisjon/rolle i partiet
 2. Hva mener partiet er det viktigste stridsspørsmålet ved Stortingsvalget?
 3. Hvordan beskriver partiet hva uenigheten handler om? 
 4. Hva er partiets argumenter for at deres løsningsforslag er det beste?
 5. Hvilket parti/hvilke partier beskriver partiet som sine hovedmotstandere i dette spørsmålet?

Intervju 2: Intervju en representant for en av partiets hovedmotstandere i Stortingsvalget. Finn ut:

 1. Navn på intervjuobjektet og posisjon/rolle i partiet
 2. Er partiet enig i at det stridspørsmålet som ble trukket fram av det første partiet er blant de viktigste i valget?
 3. Er partiet enig i det som det første intervjuobjektet sa om hva uenigheten mellom partiene handler om i dette stridsspørsmålet?
 4. Hva er partiets argumenter for at deres løsningsforslag er det beste?

Oppgave 2:

I hvilken grad pekte partiene på det samme som det viktigste stridsspørsmålet ved Stortingsvalget? Diskuter årsaker til likheter og ulikheter i partienes prioritering av hva som er viktigst.

Oppgave 3:

 1. Tenk gjennom hvilket av stridspørsmålene som ble nevnt som det viktigste i valgkampen av ett eller flere av partiene, og skriv ned argumenter for hvorfor du syns dette spørsmålet er viktigere enn de andre.
 2. Diskuter i klassen, og stem deretter over hvilket av stridsspørsmålene som ble nevnt av ett eller flere av partiene som flest syns er det viktigste.
 3. Diskuter det spørsmålet som flest syns var det viktigste i klassen. Diskusjonen kan være muntlig, eller dere kan bruke et digitalt forum.