Hopp til hovedinnhold
Delta!

Oppgave. Den store generalprøven: Skolevalget 2017

Skolevalgene kan være en indikasjon på hvordan selve Stortingsvalget kommer til å gå. Vil det gå slik denne gangen? Benytt kildene og svar på de vedlagte spørsmålene.

1. Hvilke partier sitter i regjering i dag, og hvilke av opposisjonspartiene gir støtte til regjeringen i Stortinget?
2. Studer landsoversikt over resultatene fra skolevalget 2017 med mandatfordeling dersom skolevalget hadde vært selve Stortingsvalget. Ville dagens regjering fortsatt hatt støtte fra et flertall på Stortinget om valgresultatet 11. september blir som skolevalgsresultatet, eller ville partier som vil støtte en annen regjering fått flertall? Hvilke partier er i så fall det?
3. Tror du at stortingsvalgsresultatet vil ligne mye på skolevalgsresultatet, eller vil det ende helt annerledes? Hva kan i så fall forklare forskjellen på hvordan ungdom og resten av befolkningen stemmer?
4. Sammenlign skolevalgsresultatene for Senterpartiet i de ulike fylkene. I hvilket fylke fikk Senterpartiet sin høyeste oppslutning og i hvilket fikk partiet sin laveste? Hva tror du kan forklare forskjellene?
5. Skolene Bjørnholt, Blindern, Hersleb og Oslo Handelsgym ligger alle i Oslo, men skolevalgsresultatene er svært ulike. Hva tror du kan forklare ulikhetene?

Lenker

Oversikt over Osloskoler som deltok i skolevalget

Resultater for Senterpartiet i skolevalget 2017