Hopp til hovedinnhold
Delta!

Oppgave: Saudi-Arabia og menneskerettighetene

Se dokumentaren «Dangerous liasons». Denne omhandler Saudi-Arabia og deres spredning av den islamske retningen wahhabisme. I tillegg skal du bruke dokumentaren som utgangspunkt for å arbeide med temaet menneskerettigheter i Saudi-Arabia.

NB! Oppgavene til menneskerettigheter i Saudi-Arabia (nederst på siden) kan også fint brukes uten å ha sett dokumentaren først.

Spørsmål til dokumentar

Spørsmål 1-17 besvares mens du ser dokumentaren. Stopp gjerne underveis slik at du får tid til å skrive før du ser videre.

 1. Hvor mange prinser er det i Saud-familien i Saudi-Arabia?
 2. Hvorfor bryter ikke systemet i Saudi-Arabia sammen, selv om de ikke er et demokrati?
 3. Hva er wahhabismen?
 4. Hva betyr jihad, og hvem var Ibn Saud?
 5. Hvem er ulamaene, og hva er deres oppgave?
 6. Hvorfor samarbeider Vesten med Saudi-Arabia?
 7. Hva skjedde i 1973, og hva sa hendelsen om forholdet mellom Saudi-Arabia og USA?
 8. Hvordan er samfunnsutviklingen i Saudi-Arabia på 1970-tallet, og hva skjer etter 1979?
 9. Hva mener aktivister om hvordan Saud-familien styrer Saudi-Arabia?
 10. Hvorfor kunne en innføring av demokrati i Saudi-Arabia ha vært negativt for Vesten?
 11. Hva er koblingen mellom 9/11 og Saudi-Arabia?
 12. Hvilken effekt hadde det at USA fjerner sunni-muslimen Saddam Hussein som leder i Irak?
 13. Hva ligger i at det er krigstretthet i USA i 2013?
 14. Hva kan være årsaken til at Saudi-Arabia blir mer konservativt i perioden fra 2013?
 15. Hvem er Raif Badawi, og hvorfor dømmes han?
 16. Hvorfor blir Saudi-Arabias bombing i Jemen en politisk hengemyr?
 17. Hvorfor kan det bli uro i Saudi-Arabia når den neste lederen skal utpeke?

Videre arbeid med Saudi-Arabia og menneskerettighetene

 1. Repeter først: Hva er menneskerettighetene, og hva er forskjellen på sivile og politiske rettigheter, og økonomiske og sosiale rettigheter? Bruk læreboka Delta! s. 191-192 eller Internett for å finne svar.
 2. I dokumentaren nevnes Raif Badawi, som er dømt til pisking for å kjempe for ytringsfrihet. Se første del av klippet fra NRK Urix (13 min.), som du finner link til nederst på siden. Hva har Badawi gjort, og hvordan har Saudi-Arabia reagert?
 3. Hva sier Bård Glad Pedersen og Ina Tinn om menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia?
 4. Hvilke menneskerettigheter brytes konkret i denne saken? Du kan bruke FNs erklæring om menneskerettigheter for å finne ut akkurat hva de ulike menneskerettighetene er.
 5. Bruk Internett for å finne ut: Hva er status i saken mot Raif Badawi nå?
 6. Bruk nettsidene til Amnesty International i Norge. Finn eksempler på andre menneskerettighetsbrudd i Saudi-Arabia, og plasser dem i kategorien sivile/politiske eller sosiale/økonomiske rettigheter.
 7. Hva kan være årsaken til at vestlige land fremdeles samarbeider med Saudi-Arabia, på tross av menneskerettighetsbruddene? Bruk det du husker fra dokumentaren, eller google «Saudi-Arabia og Vesten». Hva finner du ut?

Salman Bin Abdull (Saudi-Arabia)

Lenker

NRK Urix: Om Raif Badawi og menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia

Amnesty International: Saudi-Arabia (søk)